Centrumgymmet

New Gene­ration Equip­ment For New Gene­ration Athletes

Välkommen till Centrum­gymmet

Det fräschaste och absolut bästa gymmet i Sölvesborg. Här kan du träna 24/7 och på de bästa kvalitetsmaskinerna som finns att tillgå på marknaden. Vi har fokuserat på att bara införskaffa träningsmaskiner och redskap från de ledande i världen, såsom Nautilus, Gymleco och Nordic Gym

Gymmet byggdes 2014 och byggdes då för 500 medlemmar, men vi tar dock bara in max 300 medlemmar, då vi inte vill att det ska vara och bli några köer till maskinerna. Det finns fortfarande några lediga platser kvar, så messa eller ring oss (mellan 08:00 och 22:00 alla dagar) för att bli medlem. Alla medlemskap, förutom de med autogiro, kan göras över telefon och betalning görs via swish till 123 3711 652. Detta tar ca 5 minuter och du kan hämta ut din dörrtagg och börja träna när det sedan passar dig.

Just nu har vi kampanj på 3 månaders medlemskap för 795kr. Då ingår även den elektroniska dörrtaggen, som du sedan äger efter dessa 3 månader och som du kan när som helst förnya med nya månader osv.

 

På Centrumgymmet hittar du:

 • De absolut bästa Träningsmaskinerna och redskapen som finns på marknaden idag. Vi har valt att mest fokusera på Nautilus sortiment, men har även plockat in en del "Guldkorn" av det bästa från en del andra leverantörer.
 • Den enda "Vertical Climber" (Nautilus) i Sölvesborg, med omnejd. Denna har många efterfrågat då vi bad om tips på vad ev framtida medlemmar vill se på detta gym.
 • Klimatanläggning (AC), så att lokalerna alltid håller en sval och skön temperatur, bla under de varma sommarmånaderna.
 • 24 timmars öppetider (24/7)
 • Omklädningsrum med låsbara skåp.
 • (Överdimesionerat) Ventilationssystem för garanterat bra luft i lokalerna.

Vi har öppet dygnet runt.

Gymmet är bemannat Måndagar till fredagar 09:00-13:00
Andra tider ring 070 964 72 60

Bli medlem

Vill du också bli medlem på Centrumgymmet och betala via autogiro, så går det till enligt följande:

Du kommer in på Centrumgymmet någon vardag mellan 09:00 och 13:00 och fyller där i ett autogiromedgivande. Du betalar sedan den första månadsavgiften a 249:- (229:- för studenter och pensionärer) + 100:- för din "dörrtagg" (om du inte redan har en elektronisk dörrtagg -RFID). Dessa 349:- betalar du kontant mot kvitto eller till Swishnummer 123 3711 652. Vi har tyvärr ingen kortläsare. Du får här då också din dörrtagg och kan börja träna direkt.

Ta även med dig din banks clearing nummer samt kontonummer för detta medgivande. Du kan även skriva ut et autogiromedgivande, och ha detta ifyllt med dig ner. Du hittar blanketterna för detta nedan.

Medlemskostnad

 • 12 mån = 2988:- Autogiro (249:-/mån)
 • 12 mån = 2748:- Autogiro (229:-/mån Ungdommar och Pensionärer)
 • 12 mån = 2388:- Betalning för helt år via Swish, Kontant eller faktura
 • 3 mån = 795:- Kontant eller Swish bet
 • 1 mån = 320:- Kontant eller Swish bet
 • 1 vecka = 140:- Kontant elller Swish bet

Dörrtagg = 100:-. Har du en annan dörrtagg från t.ex. ett annat gym, så brukar dessa kunna att registreras i vårt dörrsystem.

Medlemsvillkor

§1 Övervakningskamera

Medlemmen godkänner härmed närvaro av övervakningskameror i lokalerna och anser inte att dessa kränker medlemmens personliga integritet.

§2 Priser och betalningar

Autogirokunder bär ansvar för att beloppet som skall debiteras finns tillgänglig på kontot. Det är medlemmens ansvar att se till att betalningarna är genomförda. Ev påminnelse- samt inkassokostnader faktureras medlemmen. Betalning av träningsavgift ska ske månadsvis i förskott och avser betalning för kommande kalendermånad.

§3 Prisändringar

Priserna gäller enligt prislistan . Månadsbetalande medlem är skyddad mot prisändringar av månadsavgiften under de första 12 månaderna. Undantaget är eventuella ändringar i moms eller andra skatter som kan tvinga Centrumgymmet till prisjusteringar i enlighet med detta. Efter avtalets 12 månader gäller månadsavgift/ årsavgift enligt aktuell prislista.

§4 Avtalstid

Medlemskapet är personligt. Avtalet gäller 12 månader från avtalsstart. Uppsägning av medlemskap skall ske tidigast 3 månader innan avtalsslut. Medlem med årsvis betalning kan inte säga upp sitt medlemskap för betald period. Vid överlåtelse av medlemskap ska överlåtande medlem betala en överlåtelseavgift på 300 kr. Övertagande medlem ska betala 220 kr i startavgift samt skriftligt acceptera dessa villkor.

§5 Avstängning vid utebliven betalning

Vid utebliven betalning förbehåller sig Centrumgymmet rätten att avstänga medlem tills full betalning, enligt detta avtal erhållits.

§6 Minimiålder för medlemskap

För att kunna teckna medlemsavtal är minimiåldern 18 år. Lägsta ålder för träning hos Centrumgymmet är 16 år. För att kunna teckna medlemskap vid en ålder under 18 år krävs att målsman lämnar/skickar in ett godkännande om detta och även går i borgen för inbetalningen av månadsavgiften. (Maila oss för en blankett ang detta)

§7 Medlemskort och adressändringar

Medlemskortet är strikt personligt och får ej nyttjas av annan person. Vid insläpp av icke behörig person blir medlemmen straffad med vite, 500 kr per person, per insläpp för förlorad inkomst. Medlemskort skall medtagas och vid begäran uppvisas för vistelse i Centrumgymmets lokaler. Om medlem förlorar medlemskort eller att kortet skadas så att detta är obrukbart, skall detta anmälas omgående för utfärdande av nytt kort. Medlem betalar kostnaden (100:-) för den nya ”Taggen”, när den nya ”taggen” hämtas på gymmet.

§8 Ansvar vid olycksfall, ägodelar, mm

Centrumgymmet ansvarar inte för förluster p.g.a stöld, inbrott eller av annan anledning, ej heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. Centrumgymmet ansvarar ej för person- skador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar eller andra personer. Centrumgymmet rekommenderar medlem att teckna egen försäkring.

§9 Hälsotillstånd

Medlemmen ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att medlemmen, utan risker, kan träna hos Centrumgymmet.

§10 Trivsel och föreskrifter

Det åligger medlemmen att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa gällande trivsel regler/ föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal på Centrumgymmet.

§11 Vistelse i lokal

Medlem har rätt att träna i Centrumgymmets lokaler, vilken tid på dygnet som helst. Öppettiderna kan dock komma att ändras under avtalsperioden. Medlem har ej rätt att hjälpa icke medlemmar att komma in Centrumgymmets lokaler. Medlem har ej rätt att ta sig in i de, med nyckel, låsta utrymmena.

§12 Dopning

Det är strikt förbjudet att nyttja eller handhava dopningspreparat inom Centrumgymmets lokaler. Medlem förbinder sig härmed att inte nyttja förbjudna dopingpreparat eller handhava sådana preparat inom Centrumgymmets lokaler. Centrumgymmet har, vid misstanke om dopning, rätt att begära urinprov och följa viktkurva på aktuell medlem. Vid konstaterad dopning, handhavande av dopningspreparat eller kontrollvägran gäller uteslutning enligt §14.

§13 Medlemspärm

I medlemspärmen, som förvaras allmänt tillgänglig, anges vilka regler och förordningar som gäller. Det åligger medlemmen att informera sig om innehåll och förvaringsplats av denna pärm.

§14 Uteslutning av medlem

Centrumgymmet förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, avbryta detta avtal utan att behöva ange något skäl. I ovanstående fall återbetalas eventuella outnyttjade förskottsbetalningar. Om uteslutning sker vid brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av medlemskort, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Centrumgymmet, dopning/ handhavande av dopningspreparat/ kontrollvägran etc, sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter skall, enligt detta avtal, inbetalas fortlöpande till avtalstidens slut.

§15 Force majeure, tekniska fel, mm

Centrumgymmets lokaler och utrustning är tillgängligt för medlem under öppettiderna med reservation för långvarigt strömavbrott och andra tekniska fel samt force majeure.

§16 Ändringar av/ tillägg till medlemsavtal

Medlem godkänner härmed ändringar av och tillägg till detta avtal, som skriftligen meddelats på Centrumgymmets websida, om inte överklagan kommit Centrumgymmet tillhanda inom en månad.